Advanced Grammar

    เหมาะสำหรับผู้ที่พื้นฐานภาษาอังกฤษดีพอสมควรหรือผู้ที่ผ่านการเรียนคอร์ส Basic Grammar มาแล้ว ครบถ้วนทุกเนื้อหา เข้าใจง่าย เพื่อเตรียมตัวสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC หรือเรียนภาษาอังกฤษระดับสูงต่อไป

วีดีโอการสอนเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม. 1

คลิก ที่นี่ สำหรับวิดีโอเพิ่มเติม
© 2020 Copyright: Lead Language Centre