🔺ชื่อร้าน: อนบุ 𝗢𝗡-𝗕𝗨 𝗰𝗵𝗶𝗰𝗸𝗲𝗻
🔺ที่อยู่: ถนน เทพโยธี อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
🔺ระยะทาง: 130m จากศูนย์ภาษาลีด
🔺เบอร์โทร: 061 952 6222
🔺Google Map : คลิกที่นี่👆

🔺ชื่อร้าน: ร้านอาหารแป๊ปซี่ บ้านเขียว
🔺ที่อยู่: 151 ถนนเทพโยธี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
🔺ระยะทาง: 130m จากศูนย์ภาษาลีด
🔺เบอร์โทร: -
🔺Google Map : คลิกที่นี่👆

🔺ชื่อร้าน: ก๋วยจั๊บรสแซ่บ 899
🔺ที่อยู่: 95/9 ถนน พิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
🔺ระยะทาง: 67m จากศูนย์ภาษาลีด
🔺เบอร์โทร: 080 487 6095
🔺Google Map : คลิกที่นี่👆

🔺ชื่อร้าน: ต. อาหารตามสั่ง
🔺ที่อยู่: 99/2 ถนน พิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
🔺ระยะทาง: 40m จากศูนย์ภาษาลีด
🔺เบอร์โทร: -
🔺Google Map : คลิกที่นี่👆

🔺ชื่อร้าน: LAVA JAVA Coffee
🔺ที่อยู่: 122, 2 ถนน พิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
🔺ระยะทาง: 39m จากศูนย์ภาษาลีด
🔺เบอร์โทร: -
🔺Google Map : คลิกที่นี่👆

🔺ชื่อร้าน: CHYN CAFE Y UBON
🔺ที่อยู่: 123 ถนน เทพโยธี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
🔺ระยะทาง: 53m จากศูนย์ภาษาลีด
🔺เบอร์โทร: 061 528 3624
🔺Google Map : คลิกที่นี่👆

🔺ชื่อร้าน: Kaika milk tea
🔺ที่อยู่: 167-169 ถนน เทพโยธี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
🔺ระยะทาง: 130m จากศูนย์ภาษาลีด
🔺เบอร์โทร: 094 429 9666
🔺Google Map : คลิกที่นี่👆

🔺ชื่อร้าน: Anna Coffee Roasters
🔺ที่อยู่: 85/7 ถนน พิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
🔺ระยะทาง: 170m จากศูนย์ภาษาลีด
🔺เบอร์โทร: 082 686 4909
🔺Google Map : คลิกที่นี่👆

© 2020 Copyright: Lead Language Centre