คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก Young Learners


    คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก LeadKids เป็นหลักสูตรเข้มข้น ตามมาตรฐานสากล (CEFR Common European Framework of Reference for Languages ) ที่จะช่วยประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ เป้าหมายให้น้องๆเก่งครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบครบวงจร การสื่อสารในห้องเรียน และการใช้นอกห้องเรียน หลักสูตรพัฒนาสูงขึ้นเป็นลำดับขั้นตามความสามารถ เนื้อหา และกิจกรรมที่ออกแบบมาอย่างดีจึงต่อเนื่องไม่ซ้ำจำเจ ผ่านกิจกรรม Activity based ในชั้นเรียน เรียนกับเจ้าของภาษา

    ทำไมต้องเลือก LeadKids?
    Lead Language Centre เป็นสถาบันภาษาแนวหน้าในเขตอีสานใต้ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้กับนักเรียนมาเกือบทศวรรษ เพื่อสอบเข้า โปรแกรม EP, โรงเรียนสาธิตนานาชาติ และระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรและการติวอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบ ไม่ว่าจะเป็น IELTS, TOEFL, TOEIC และ SAT เพื่อความพร้อมให้นักเรียนสามารถพิชิตเป้าหมายที่หวังได้

Halloween Day🎃

Oct 30, 2022

Fun activities to develop

“Fun Clay Craft” กิจกรรมที่เสริมสร้างความสุขกับกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
“Making merit in the temple”, Aug 29, 2022
© 2020 Copyright: Lead Language Centre