คอร์ส IELTS Life Skills A1, B1

    IELTS Life Skills คือ การทดสอบภาษาอังกฤษในทักษะการพูดและการฟัง เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร โดยจะแบ่งออกเป็นระดับ A1 และ B1
✅ IELTS Life Skills ระดับ A1 เพื่อใช้สมัครวีซ่าคู่หมั้น คู่สมรส และครอบครัว แห่งสหราชอาณาจักร
✅ IELTS Life Skills ระดับ B1 เพื่อใช้ในการสมัครขอวีซ่าพลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

    คอร์ส เตรียมตัวสอบ IELTS Life Skills
💡 หลักสูตรเร่งรัดระยะสั้น 20 ชม
💡 หลักสูตรออกแบบโดยอิงมาจากข้อสอบ IELTS Life Skills จริง
💡 สอนสดแบบตัวต่อตัว ปรับเนื้อหาตามทักษะของผู้เรียน
💡 ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้เพราะเราปูพื้นฐานให้
💡 ผู้สอนได้รับการอบรมการสอนจาก IELTS IDP
💡 จำลองการสอบ เพื่อแก้ไขจุดอ่อน จุดบกพร่องต่างๆ ให้ผู้เรียนพร้อมและสอบผ่านในรอบเดียว ราคาคอร์สทั้งหมดรวมเอกสาร 13,500 บาท


👉สถาบันสอน IELTS ที่เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการของ IDP
👉No.1 ของสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ IELTS
👉ศูนย์รับสมัครสอบIELTS
👉เปิดสอบ ทุกวันเสาร์
👉เปิดให้ทดลองสอบทุกวันศุกร์
👉ผู้สอนได้รับการอบรมการสอน IELTSจาก IDP
👉ดูแลตั้งแต่การติว จนถึงเข้าห้องสอบ
👉เก็บทุกเนื้อหาและเทคนิคลับ IELTS ที่ต้องรู้ก่อนสอบจริง
👉เสริมจุดแข็ง ลบจุดอ่อน กับการติวเข้มครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เจาะลึกทุกบทเรียน

© 2020 Copyright: Lead Language Centre