ข้อมูลรายละเอียด

รับแปลภาษาด่วน อังกฤษ-ไทย อย่างเช่น:

แปลเอกสารราชการ
บัตรประชาชน
พาสปอร์ต
ทะเบียนบ้าน

สูติบัตร
มรณบัตร
เอกสารทั่วไป

อัตราค่าบริการแปลเอกสาร

✅ เอกสารราชการทั่วไป เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พาสปอร์ต ทะเบียนสมรส ใบหย่า สูตบัตร เริ่มต้นราคา 300 บาท/หน้า
✅ ใบรับรองแพทย์ ริ่มต้นราคา 400 บาท/หน้า
✅ Transcript ริ่มต้นราคา 450 บาท/หน้า
✅ งานแปลอื่นๆ ขนาดเต็ม A4 เริ่มต้นราคา 450 บาท/หน้า
✅ แปลเอกสารยื่นสถานกงศุล เริ่มต้นราคา 500 บาท/หน้า
✅ แปลงานวิจัย เริ่มต้นราคา 500 บาท/หน้า
***งานด่วนต้องการภายใน 1 วัน คิดค่าบริการเพิ่มหน้าละ 100 บาท
***ผู้ที่ต้องการแปลเอกสารตกลงตามเงื่อนไข ต้องชำระค่าบริการตามงาน ก่อนเริ่มแปลเท่านั้น
<< งานด่วน งานเร่ง ทันใจ ได้คุณภาพ โดยผู้แปลภาษาเชี่ยวชาญ>>

สามารถส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคาเบื้องต้นได้ที่ คลิกที่นี่!
© 2020 Copyright: Lead Language Centre