คอร์ส IELTS 7.0

📌คอร์ส IELTS คุณภาพ รับรองผล 7.0 เรียนจบ สอบที่สถาบันได้เลย ทำ Mock Test ในสถานที่จริงได้ ไม่จำกัด เพราะเราเป็นศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการของ IELTS IDP
📌IELTS 4 skills คอร์สเรียนออนไลน์แบบ Real-Time สามารถโต้ตอบเสมือนเรียนคลาสเรียน On-Site
📌ติวเข้มครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ใช้ได้จริง
📌ตรวจ Writing ไม่จำกัด
📌สมัครสอบให้ฟรี ดูแลจนถึงหน้าห้องสอบ..
📌การันตรีความสำเร็จ สอบหมอ สอบทุน ดูแลอย่างใกล้ชิดจนสอบผ่าน
✨ศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการของ IELTS IDP ✨
🏆ผู้สอนได้รับการอบรมการสอน IELTSจาก IDP
📌 ตรวจงานให้เป็นรายบุคคลทุกชิ้นงาน ตลอดทั้งคอร์สเรียน
📌 มีการประเมิน วัดผลผู้เรียน และอัพเดทการเรียนการสอนตลอดคอร์ส
📌ศูนย์ภาษาลีดเป็นศูนย์รับสมัครสอบ IELTS อย่างเป็นทางการของ IDP
Thailand
📌เราให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการสมัครสอบและการเตรียมตัวสอบ
IELTSรวมถึงคอร์สเรียนแบบครบวงจรไม่ว่าจะใช้คะแนนยื่นสอบเรียนต่อ หรือเพื่อใช้เดินทางไปต่างประเทศ
มั่นใจได้เลยว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คุณสอบผ่านได้อย่างสบายๆ!

🎉รีวิวคอร์ส IELTS 7.0 จากผู้เรียน🎉

© 2020 Copyright: Lead Language Centre