สำหรับผู้ที่สนใจในคอร์สภาษาเยอรมัน เพื่อเตรียมการสอบขอ VISA เยอรมัน A1

เปิดรับสมัคร คอร์สติวเข้ม เพื่อเตรียมตัวสอบ ภาษาเยอรมัน A1

       ใช้ระยะเวลารวม ทั้งหมด 60 ชั่วโมง โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ปูพื้นฐานด้านการเรียนภาษาเยอรมัน

       โดยจะเริ่มจาก Basic พื้นฐานภาษาเยอรมันเป็นอันดับแรก โดยเริ่มจาก ตัวอักษรในภาษาเยอรมัน การอ่านออกเสียง การสะกดตัวอักษร การสนทนา การฟังเริ่มต้น

ส่วนที่ 2 เน้น การเขียน การอ่านภาษาเยอรมัน ให้ถูกต้อง

       ให้รู้จักคำศัพท์ที่หลากหลาย เริ่มฟังบทสนทนา และการอ่านจับใจความ รวมถึงการฟังโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ รวมถึง เน้นคำศัพท์ และหัดเขียนและแต่งประโยคในการเขียนจดหมาย หรือ email การหัดกรอกแบบฟอร์มข้อมูล หรือ กรอกแบบฟอร์มข้อมูลที่หายไป รวมถึง การทดสอบด้านการพูด ไม่ว่าจะเป็น การจับคู่ แนะนำ ถามตอบ และการอ่านบัตรคำ แล้วตั้งคำถาม เป็นต้น

ส่วนที่ 3 ติวเข้มเตรียมตัวเพื่อสอบ

       โดยจะเน้นการทำข้อสอบ การจับเวลาในการทำข้อสอบ รวมถึง เน้นการสอบพูด อ่าน เขียน เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยในการทำข้อสอบ และเตรียมพร้อมมากที่สุดในการที่จะเข้าสอบ

เงื่อนไขการเรียน :

1. ผู้สมัครเรียนต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ก่อนเข้าเรียนอย่างน้อย 3 วันก่อนเริ่มเรียน
2. เมื่อชำระค่าเรียนแล้ว ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยผู้เรียนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้
3. เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้สมัครเรียน เมื่อผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนได้ หรือมีเหตุฉุกเฉิน จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในชั่วโมงเรียนของตนนเอง และหากผู้เรียนไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทางสถาบัน จะต้องหักชั่วโมงเรียนในวันและเวลาที่ผู้เรียนไม่ได้มาเรียนวันนั้นๆ โดยไม่สามารถชดเชยเวลาเรียนได้

*กรุณาอ่านเงื่อนไขการเรียนให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัครเรียน


📌ผู้ที่สนใจสมัครเรียนหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถมาติดต่อด้วยตนเองที่โรงเรียน
📌หรือผ่านทาง Facebook Page ของโรงเรียน https://www.facebook.com/ubonac
📌หรือผ่าน Email ของโรงเรียน info@ubonac.com ตามวันเวลาด่านล่างนี้

📌โรงเรียนเปิดทุกวัน
   ➡️วันจันทร์ – วันศุกร์ : 08:30 น. – 20:00 น.
   ➡️วันเสาร์ – วันอาทิตย์ : 08:30 น. – 18:00 น.

© 2020 Copyright: Lead Language Centre