📝ติวด่วน ตรงจุด พร้อมฝึกทำข้อสอบในสถานที่จริง📝


👉ทุกวันศุกร์ก่อนสอบ เวลา 09.00-12.00

👉ราคาพิเศษ 500 บาท


Part 1: ติวเร่งด่วน ✔️

⏰ เวลา 09.00-10.15 ⏰
1. แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ โดย อ.อ๋า ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา และได้รับอบรมการสอน IELTS จาก IDP โดยตรง
2. ติวสด On Siteการเรียนการสอนแบบ Face to Face สามารถถาม-ตอบได้ทันที เมื่อมีข้อสงสัย
3. รู้แนวข้อสอบ IELTS ก่อนสอบจริง
4. ชี้จุดสิ่งที่ควร และไม่ควรทำในข้อสอบ พร้อมลบจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง รู้จุดพลาดของตัวเองและนำไปแก้ไข
5. ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบ IELTS อย่างเต็มที่Part 2: ฝึกทำข้อสอบในสถานที่จริง (Mock Test) ✔️

⏰ เวลา 10.15-12.00 ⏰
1. ได้ฝึกทำข้อสอบในรูปแบบ Computer ครบ 4 ทักษะ Listening, Reading, Writing, Speaking
2. มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

© 2020 Copyright: Lead Language Centre