Basic Grammar

     สอนสด คอร์สเรียนปูพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับคนมีพื้นฐานน้อย หรือต้องการเริ่มต้นใหม่ สอนตั้งแต่เริ่มต้น ปูพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ให้แน่นปึ้ก ที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน รวมทุกเรื่องการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สอบเข้า มหาวิทยาลัย และใช้งานทั่วไป

© 2020 Copyright: Lead Language Centre