หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ

    โปรแกรมเรียนภาษาระยะสั้น 2 สัปดาห์ , สถาบัน OHC Oxford House ที่เมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย | NAICE Services Information Pack | Canterbury Language Academy, Sydney, Australia


ทำงานในออสเตรเลีย

    วีซ่าประเภท 462 | วีซ่าประเภท 482 | วีซ่าประเภท 400


ทำไมควรไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

    1. เรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมใหม่ๆ | 2. การศึกษาที่แตกต่างจากไทย | 3. ได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลก | 4. เพิ่มโอกาสสายงานในอนาคต | 5. เพื่อนๆเยอะแยะทั่วโลก | 6. โตเป็นผู้ใหญ่เร็วขึ้น | 7. ได้ทัศนคติใหม่ๆ | 8. ได้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ | 9. มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย | 10. เพิ่มโอกาสการทำงานในต่างประเทศ

© 2020 Copyright: Lead Language Centre