Overview


ศูนย์ภาษาลีดก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2557 ( 2014 ) โดยคุณชัยวิตร ฉัตรขจรเกียรติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้ที่สนใจในจังหวัดอุบลและใกล้เคียง โดยมีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบเป็นหลัก เช่น IELTS TOEFL TOEIC Conversation เป็นต้น

ต่อมาในปี 2558 ศูนย์ภาษาลีดได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองน้องๆ ระดับอนุบาลและประถม จึงได้เปิดคอร์สสำหรับเด็กขึ้นมา (English For Kids)

ปี 2559 ศูนย์ภาษาลีดได้ทำการย้ายที่ตั้งมาตั้งอยู่ที่อยู่ปัจจุบัน ( 97/5 ถนนพิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี) ซึ่งได้ทำการขยายห้องเรียนให้กว้างใหญ่และมีจำนวนมากขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนตามความต้องการของชาวอุบล

ปี 2562 ได้เกิดโรคระบาด Covid-19 ทางสถาบันได้รับผลกระทบจากการสั่งห้ามไม่ให้มีการเรียนการสอนในศูนย์ เราจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนมาเป็นการสอนออนไลน์และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และได้เป็นคอร์สหลักคอร์สหนึ่งของสถาบัน

ปี 2565 ทางสถาบันได้จับมือกับ IDP IELTS เพื่อเปิดเป็นศูนย์สอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์แห่งแรกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อีสานใต้) และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงทำให้ศูนย์ภาษาลีดเป็นสถาบันภาษาที่มีความพร้อมและใด้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเขตภาคอีสานตอนล่างจนถึงปัจจุบัน

Open House ศูนย์สอบ IELTS อุบล 9th April 2022
© 2020 Copyright: Lead Language Centre